Späť na plážovú sezónu

Späť na plážovú sezónu
Požiadali sme špičkových trénerov, odborníkov na výživu a odborníkov na zdravie o ich najlepšiu radu, ako sa pripraviť na plážovú sezónu.